Filmer

1. På sträckan Fjordskolan Rydetvägen ligger Paradiset - Kråkekärr. Området,som har mycket stora naturvärden hotades på 1980-talet av exploatering med villabebyggelse.

Yvonne Fogelander - Sjöstrand lyckdes väcka opinion mot denna exploatering. Kommunens politiker ändrade uppfattning och beslutade att området skulle bevaras.

Hon belönades därför 1989 med Mitt i naturens pris Miljörosen.

2. Naturen i området där vägen planeras att dras är mycket rikt på fåglar. Här kan du lyssna på näktergalen, som sjunger vid Staragården. Precis där man nu kan lyssna till näktergalen om våren skall det byggas en rondell.Filmen är inspelad 17/5 2013

3. Vid Rydetvägen finns en damm, som är av stort värde. På våren är den viktig för fortplantning för en stor mängd paddor. På vintern används den för skridskoåkning. Enlig Trafikverkets planer skall dammen utplånas och ersättas med en rondell.