Paradiset - Kråkekärr

Området Paradiset - Kråkekärr har stora naturvärden. Det hotades på 1980-talet av exploatering med villabebyggelse.

Nu hotas området av att man planerar bygga den nya Onsalavägen genom området.

I slutet av 1980-talet rådde det fullständig enighet i kommunfullmäktige att man inte skulle exploatera området och att det inte skulle dras någon väg genom det. Inte nog med det, man stred om vilket parti, som helst ville bevara området.

I slutet av 1990-talet var kommunfullmäktige tveksamt till att dra en väg genom Paradiset.

Sedan 2008 råder det enighet i kommunfullmäktige, bortsett från MP, om att väg 940 skall dras genom området

Yvonne Fogelander-Sjöstrand lyckades i slutet av 1980-talet väcka opinion mot exploateringen av Paradiset. Här nedan kan man läsa ett antal tidningsartiklar om detta.

Artikel om Yvonne Fogelander-Sjöstrands skrivelse till länsstyrelsen. Norra Halland 1988-05-10

Artikel om att PG Gyllenhammar, då chef på Volvo uttalar sitt stöd för bevarande av Paradiset. GT 1988-05-16

Artikel där politiker i Kungsbacka uttalar att paradiset skall bevaras och att ingen väg skall byggas genom Paradiset GT 1989-04-19

Artikel med referat från kommunfullmäktigemöte där partierna deklarerar att de är fullständigt eninga om att Paradiset skall bevaras. Norra Halland 1989-05-17

I slutet av 1990-talet blev aktuellt att bygga en väg genom Paradiset. Situationen beskrivs i denna artikel GT 1997-11-11

I sitt ställningstagande till 1998 års vägutredning Väg 940 Rösan - Forsbäck är kommunens poltiker tveksamma till att den ny Onsalavägen skall få gå genom Paradiset. Detta går att läsa i ett yttrande över 2008 års vägutreding. Hela yttrandet kan man läsa här.

Insändare från 1998.

I debatten om en ny Onsalaväg har det ibland framförts från politiker att det finns ett gammalt löfte till Onsalaborna att det skall byggas en ny väg. Glöm då inte att det finns ett 25 år gammalt löfte från kommunens politiker om att man skall bevara Paradiset, att det inte skall dras någon väg genom det. Det senare löftet är man nu redo att bryta.