Hem

Skrivelse angående naturresevat i vägreservatet med omgivningar

Insändare om trafiksäkerhet på Onsalavägen

Yttrande över reviderad samhällsekonomisk kalkyl

Befolkningsutveckling och trafikprognos för Onsala

Yttranden till Trafikverket över Arbetsplanen Rösan - Forsbäck

Skrivelse december 2013

Skrivelse november 2013

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

Göteborgs Ornitologiska Förening

Maria Edén, PO Granberg

Mats Jirstrand

E o M Nolberger

David Sjöstrand

B o J Sjöstrand

Kritik av trafikverkets beräkning av projektets samhällsekonomiska nytta för ny dragning av väg 940.

 

Länkar

Dokument för väg 940 ,

2001 års trafikutredning

Avtal mellan Trafikverket, Region Halland och Kungsbacka kommun angående väg 940

1998 års vägutredning

Hej,

Förutsättningarna är relativt lika men man kan aldrig jämföra två projekt utan att gå in på de detaljerade förutsättningarna.

Med vänlig hälsning

Stefan

Från: David Sjöstrand [mailto:david@ydsa.se]
Skickat: den 4 juni 2014 09:18
Till: Engdahl Stefan, S; Lehtonen Lydia, IVväp2; Diariet Trafikverket
Ämne: Re: väg 940 kostnader // TRV 2014/41050

Hej!

Tack för svar.

Är det ungefär samma kostnad per meter att bygga motorväg på det halländska slättlandet i södra Halland som på skånsk moränlera?

mvh

David Sjöstrand

From: stefan.engdahl@trafikverket.se

Sent: Monday, June 2, 2014 1:00 AM

To: david@ydsa.se ; lydia.lehtonen@trafikverket.se ; trafikverket@trafikverket.se

Subject: SV: väg 940 kostnader // TRV 2014/41050

Hej,

Kostnadsstrukturen för infrastrukturprojekt som motorvägar, hamnar, järnvägar etc är långt ifrån enhetlig iform av a-priser per meter, styck etc. På Skånsk moränlera i öppen terräng och få broar etc så kan 30 KSEK/meter vara en bra uppskattning. Att kostnaden för infrastrukturprojekt varierar kraftigt beror på att de geotekniska förhållandena är så olika på olika platser i landet. I Göteborgsområdet måste vi på vissa platser använda oss av omfattande stabilisering för att kunna bygga en motorväg. Det är väldigt dyrt. Kalkcementpelare är en vanlig metod i jordlager med låg hållfasthet. Sådana metoder behöver man på andra ställen inte alls använda. Vissa motorvägssträckor måste man bygga många broar för att göra vägen till just motorväg utan korsningar i plan. På sina håll så behöver vi spränga bort mycket berg eller schakta enorma mängder jord för att vägen skall få en profil som är acceptabel. Går inte det får vägen gå en bit i tunnel och då ökar kostnaden dramatiskt. Grundvatten är också en förutsättning varierar geografiskt och kan innebära stora kostnader med pumpstationer och en dyra produktionslösningar.

Så slutsatsen är att a-priser för motorväg är svårt att luta sig mot i en jämförelse. Man måste veta detaljerna om ett projekts geotekniska förutsättningar och antalet trafikplatser, broar etc.

Vi jobbar stenhårt för att varje projekt skall bli så samhällsekonomiskt som möjligt.

Tack för visat intresse av vår verksamhet.

Stefan Engdahl
___________________________

Stefan Engdahl Direktör Samhälle Trafikverket 781 85 Borlänge telefon: 0771- 921 921 www.trafikverket.se
Vxl: 0771-921 921 Direkt: 010-123 67 71 Mobil: 070-375 13 21

___________________________

Från: David Sjöstrand [mailto:david@ydsa.se]
Skickat: den 27 maj 2014 12:35
Till: Lehtonen Lydia, IVväp2; Diariet Trafikverket
Ämne: väg 940 kostnader

Hej!

Jag har börjat fundera på kostnaderna för att bygga ny väg 940 Rösan – Forsbäck, Kungsbacka kommun.

Om man antar på en kostnad av 400 Mkr och att sträckan är 7 km får man att kostnaden blir ca 57 kkr/m.

Enligt http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/anlaggningsbyggen/article3378202.ece är kostnaden för att bygga motorväg på landsbygd 30 kkr/m. (Motorväg i ytläge på landsbygd: 30 miljoner/km)

Detta tyder på att ny väg 940 Rösan Forsbäck är projekt med utomordentligt hög kostnad. Det verkar vara ungefär dubbelt så dyrt per meter som att bygga motorväg. Uppgifterna från Ny Teknik är visserligen från 2011 men inflationen i Sverige har ju sedan dess varit synnerligen måttlig. Dessutom skulle väl ingen bli förvånad om den faktiska byggkostnaden skulle bli högre än vad som redovisats hittills.

Det skulle vara intressant att få ta del av Trafikverkets kommentar till detta.

I ARBETSPLAN, Väg 940, delen Rösan-Forsbäck, Kungsbacka kommun, Hallands län, BESKRIVNING, Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15, sid 51, redovisas kostnader för projektet ny väg Rösan – Forsbäck. Jag utgår ifrån att det finns en mer detaljerad budget för projektet än vad som redovisas här. Jag skulle vilja ta del av den.

Hur stora har de faktiska kostnaderna för projektet hittills varit?

Med vänlig hälsning
David Sjöstrand
Knapegårdsvägen 1
439 93 Onsala

0705 167881 +46 705167881 www.onsalavägen.se