Hem

Filmer

Skrivelse angående naturresevat i vägreservatet med omgivningar

Insändare om trafiksäkerhet på Onsalavägen

Yttrande över reviderad samhällsekonomisk kalkyl

Befolkningsutveckling och trafikprognos för Onsala

Yttranden till Trafikverket över Arbetsplanen Rösan - Forsbäck

Skrivelse december 2013

Skrivelse november 2013

De boende i Presse Park genom Lennart Axring

Göteborgs Ornitologiska Förening

Maria Edén, PO Granberg

Mats Jirstrand

E o M Nolberger

David Sjöstrand

B o J Sjöstrand

Kritik av trafikverkets beräkning av projektets samhällsekonomiska nytta för ny dragning av väg 940.

 

Länkar

Dokument för väg 940 ,

2001 års trafikutredning

Avtal mellan Trafikverket, Region Halland och Kungsbacka kommun angående väg 940

1998 års vägutredning

Insändare i Kungsbackaposten dec 2013

Onsalavägen har av Kungsbacka kommun, Trafikverket och massmedia utpekats som en mycket olycksdrabbad väg. 1997–98 gjordes en vägutredning för sträckan Rösan–Forsbäck. Man fann att vägen kunde byggas om till väsentligt högre trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten på vägen har inte förbättrats sedan slutet på 90-talet, bortsett från rondellen vid Onsala kyrka.  Under den senaste tioårsperioden har det inträffat 15 polisrapporterade allvarliga trafikolyckor på sträckan Rösan–Forsbäck. Olycksstatistik visar att det faktiska antalet kan ha varit dubbelt så stort. Den nya vägen Rösan – Forsbäck kommer enligt Trafikverket att vara klar 2018. Under perioden 1998 - 2018 kan man uppskatta antalet trafikolyckor med svårt skadade eller dödade personer på sträckan Rösan – Forsbäck till totalt 60. Flera trafikfarliga vägar har byggts om, med resultatet att antalet svårt skadade eller döda på dessa vägar minskat med ca 80 %. Ansvaret för att ca 50 personer under denna tid i onödan skadats eller kommer att skadas svårt vilar tungt på kommunen, som 1998 tog ställning för att planera för en ny väg i stället för att verka för en omgående ombyggnad av den befintliga vägen. Det är mycket svårt att passa in en ny väg anpassad för 80 km/h i den mycket känsliga och värdefulla miljö, där den är tänkt att gå. Om den över huvudtaget kommer till stånd, kan den komma att bli färdig långt senare än planerat. Risken är stor att ännu fler människor i onödan kommer att drabbas av trafikolyckor på Onsalavägen.

David Sjöstrand

När denna insändare skrevs angav Trfikverket att en ny väg skulle vara klar 2018. Nu är Trafikverkets besked att den blir klar 2019.